Iz RH stiže gotovo 39 mil. KM: SKB-u više od 20 mil., SUM-u 1,1 mil., gimnaziji u Š. Brijegu i bolnici u Novoj Biloj po milijun…

Gotovo 19,5 milijuna eura, odnosno blizu 39 milijuna maraka, u ovoj godini stiže za strateške projekte Hrvata u BiH, čime se nastavlja ojačavanje aktivne potpore Republike Hrvatske realizaciji programa koji su od interesa za dugoročni opstanak hrvatskoga naroda. Više od 10 milijuna eura, odnosno 20 milijuna maraka, za razvoj zdravstva u BiH kroz potporu Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, nastavak potpore Sveučilištu u Mostaru, Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, obnova Katoličkog školskog centra “Petar Barbarić” u Travniku, obnova Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg, opremanja Hrvatske bolnice “Dr. fra Mato Nikolić”, izgradnja osnovne škole u Fojnici… – sve su to nacionalno važni projekti koji su dobili jasnu podršku na sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Zdravstvo i obrazovanje

Za poticaj za zdravstvo u BiH za 2024. godinu osigurana su namjenska sredstva u okviru državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, u iznosu od 10,310.000 eura, odnosno oko 20,6 mil. KM.

Sredstva će Ministarstvo zdravstva sukcesivno doznačavati, tijekom 2024., Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, na način kako slijedi: za razdoblje od siječnja do ožujka 2024., iznos od 3,110.000 eura jednokratno te za razdoblje od travnja do prosinca 2024., iznos od po 800.000 eura mjesečno.

Vlada Republike Hrvatske donijela je u petak odluku i kako nastavlja podupirati projekte od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a među njima su projekt “Potpora radu Sveučilišta u Mostaru” Sveučilišta u Mostaru, projekt “Potpora radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru” Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru te projekt “Obnova Katoličkog školskog centra ‘Petar Barbarić’ u Travniku” Katoličkog školskog centra “Petar Barbarić” u Travniku. Preostala četiri projekta su u drugim zemljama, a sve zajedno u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu za realizaciju projekata u 2024. godini osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1,440.000 eura.

Za projekt “Potpora radu Sveučilišta u Mostaru”, kao jedinoj visokoškolskoj javnoj instituciji u BiH na kojoj je službeni jezik hrvatski i koja djeluje već 47 godina, u ovoj godini osigurana su sredstva od ukupno 550.000 eura, odnosno oko 1,1 milijun KM. Sveučilište u Mostaru jedina je visokoškolska javna institucija u BiH na kojoj je službeni jezik – hrvatski jezik. Potpora Sveučilištu u Mostaru, koje djeluje 47 godina, ulaganje je u ljude, njihovo obrazovanje, jačanje intelektualnih i profesionalnih potencijala Hrvata u BiH kojima se doprinosi dugoročnom opstanku i održivom ostanku Hrvata u BiH, ali i razvoju društva u cjelini.

Za projekt “Potpora radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru”, jednoj od najznačajnijih hrvatskih kulturnih institucija u BiH, u 2024. godini izdvojit će se 265.000 eura, odnosno oko 530 tisuća KM. Kada je riječ o obnovi KŠC “Petar Barbarić” u Travniku, koji je osnovan prije 140 godina, istaknuto je kako je riječ o ustanovi koja nastavu izvodi na hrvatskom jeziku, a u čijem sastavu djeluju osnovna škola i gimnazija. Za tri faze obnove izdvojit će se 1,050.000 eura, a za drugu u 2024. godini 350.000 eura ili oko 700 tisuća KM. Podsjećamo, projekt obnove u cjelokupnoj je vrijednosti od 12,013.145,19 KM (oko 6,142.228,21 euro), a realizacija je planirana u tri faze. Fondacija Renovabis iz Njemačke spremna je sudjelovati s 4,100.000 eura, a vlada Mađarske sa 150.000 eura.

Vlada je u petak proglasila još devet projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a među njima su i tri iz BiH – projekt “Temelj za ostanak Hrvata u Fojnici i Bosni i Hercegovini – izgradnja osnovne škole s predškolskom ustanovom i sportskom dvoranom u Fojnici” Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić”, Gojevići – Fojnica, projekt “Dogradnja i opremanje Hrvatske bolnice ‘Dr. fra Mato Nikolić’ – dvije lamele” Hrvatske bolnice “Dr. fra Mato Nikolić” Nova Bila, Travnik, te projekt “Obnova Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg” Grad Široki Brijeg. Za sva tri projekta (Fojnica, Nova Bila i Široki Brijeg) izdvojit će se po 500 tisuća eura, odnosno po oko milijun maraka.

Natječaj

Od ostalih odluka treba navesti i osnivanje Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2024. godinu. Hrvatska, kao što je poznato, kontinuirano pruža značajnu potporu Hrvatima u BiH štiteći njihova prava kao konstitutivnog i ravnopravnog naroda te ulažući u projekte od obrazovanja, znanosti, zdravstva, kulture, poljoprivrede te drugih područja, čime se stvaraju uvjeti za održivi ostanak te se unaprjeđuje kvaliteta života Hrvata. Sredstava za ovu namjenu osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, i to za provedbu javnog natječaja namijenjenog potpori programima i projektima Hrvata u BiH (u iznosu od 6,500.000 eura).

Komentiraj!

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu od spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.