Gradit će se treća traka Posušje – Široki Brijeg

U okviru Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH Javno poduzeće „Ceste FBiH“ pokrenulo je Projekt modernizacije cestovnog sektora FBiH. U tu svrhu, Javno poduzeće „Ceste FBiH“ zatražilo je od Vlade FBiH da osigura kreditna sredstva kod međunarodnih financijskih institucija . Vlada FBiH je podržala inicijativu za osiguranje kreditnih sredstava kod međunarodnih financijskih institucija, uključujući 58 milijuna eura od Svjetske Banke i Europske Investicijske Banke za Projekt modernizacije cestovnog sektora FBiH . Ugovor o kreditu je potpisan. Zajmoprimac je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, dok je JP Ceste FBiH agencija odgovorna za implementaciju projekta u ime FBiH. Jedan od projekata koji je uključen u modernizaciju je i magistralna cesta M 6.1 dionica Posušje – Široki Brijeg. Tim povodom JP Ceste Federacije BiH održalo je danas javnu raspravu na Nacrt skraćenog akcijskog plana preseljenja za projekt izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M6.1, dionica Posušje – Široki Brijeg, konkretno od Vranića do Kočerina. Planirana izgradnja treće trake dužine je 4.8 km i bit će korištena za spora vozila na postojećem magistralnom putu M-6.1.

Skraćenim akcijskim planom preseljenja postavljaju se ključni principi otkupa zemljišta , ciljevi koji će se ispunjavati, kao i organizacijski aranžmani i kriteriji za pod-projekte koji se pripremaju tijekom implementacije Projekta modernizacije cestovnog sektora FBiH kako bi se osiguralo odgovarajuće upravljanje otkupom zemljišta za potrebe izgradnje trake za spora vozila. Skraćeni akcijski plan preseljenja utvrđuje detaljne procedure koje će JP Ceste FBiH pratiti i radnje koje će poduzeti da pravilno preseli i pruži nadoknadu pogođenim ljudima i zajednicama. Dokument također sadrži osnovni popis; specifične stope i standarde naknade; politike prava vezana za sve dodatne utjecaje identificirane kroz popis; raspored implementacije aktivnosti preseljenja; i procjene troškova.

Izgradnja treće trake za spora vozila zahtjeva potpunu eksproprijaciju odnosno trajni otkup zemljišta koje se nalaze uz postojeći magistralni put. Ukupno 90 parcela će biti pogođeno, od čega je 85,5% u privatnom vlasništvu, odnosno broj parcela koje su u privatnom vlasništvu je 77, a broj parcela koje su u javnom vlasništvu je 13. Na području općine Posušje ukupno 23 parcele su predviđene za eksproprijaciju, ostalih 67 parcela su na području grada Širokog Brijega. U gotovo svim slučajevima, samo će jedan dio zemljišne parcele biti otkupljen, a terenskim uvidom utvrđeno je da se nijedna zemljišna parcela predviđena za eksproprijaciju ne koristi. Na raspravi je naglašeno da će svi vlasnici i korisnici zahvaćene imovine sa ili bez potpuno priznatih prava vlasništva dobiti odgovarajuću naknadu. Troškove postupka otkupa zemljišta financirat će isključivo JP Ceste FBiH kao korisnik eksproprijacije. Sredstva potrebna za otkup zemljišta rezervirana su i izdvojena u Poslovnom planu JP Ceste Federacije za 2018.. Ukupni troškovi otkupa zemljišta za dionicu Posušje-Široki Brijeg procijenjeni su na 130.400,00 eura.

  1. Cilj današnje rasprave je bio davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Sredstva za realizaciju ovog projekta predviđena su u 2018. godini, a o budućim aktivnostima i nastavku realizacije modernizacije magistralne ceste javnost će biti informirana na službenim stranicama JP Ceste Federacije BiH, Grada Širokog Brijega i Općine Posušje.

Komentiraj!

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu od spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.