Više od 16,5 milijuna KM za utopljavanje zgrada u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela odluke kojim je usvojila tri programa utroška sredstava namijenjena za projekte energetske efikasnosti i utopljavanja zgrada radi uštede energije, u ukupnoj vrijednosti od više od 16,5 milijuna KM.

Od toga se više od 11,5 milijuna KM odnosi na Program utroška sredstava revolving fonda za energetsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo, dok su za Projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije osigurana tri milijuna KM i za Program sufinansiranje projekata energetske efikasnosti iznos od dva milijuna KM.

 Više od 11,5 milijuna KM za energetsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte

Federalna vlada je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava revolving fonda za energetsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem ovog ministarstva za 2024. godinu. Sredstva u ukupnom iznosu od 11.563.128,47 KM predviđena za pozajmljivanje po ovom programu, planirana su u proračunu FBiH za 2024. godinu u iznosu od 7.000.000 KM, te akumulirana sredstva u iznosu od 4.563.128,47 KM na računu revolving fonda za energetsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d..

Svrha ovog programa je implementiranje mjera energijske efikasnosti kroz revolving model financiranja odnosno kroz reinvestiranje otplata u investicije energetske efikasnosti u javnim objektima. Krajnji cilj uspostavljanja revolving fonda je u osiguravanju održivosti projekta energetske efikasnosti u Federaciji BiH jer će se uštede i izvršene uplate u ovaj fond koristiti za buduće projekte energetske efikasnosti. Ovaj održivi mehanizam finacsiranja treba omogućiti povrat/revolving uloženih sredstava i privlačenje dodatnih sredstava.

Cilj Vlade Federacije BiH je da u okviru Ministarstva, a kroz financijski mehanizam revolving fonda, omogući financiranje cjelokupnog investicijskog ciklusa projekta povećanja energijske efikasnosti u javnim zgradama.

Sredstva revolving fonda su kreditna sredstva, a grace period, odnosno otplata zajma započinje nakon prve sezone grijanja od tehničkog prijama radova i puštanja tehničkih sustava u rad, bez godišnje kamatne stope, te s naknadom za obradu kredita u iznosu od 0,5 posto.

Odlukom je propisano da će Federalno ministarstvo prostornog uređenja dostavljati izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije BiH u skladu sa Zakonom o izvršavanju proračuna FBiH za 2024. godinu i ovim programom. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo financija i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije tri milijuna KM

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog ovom ministarstvu za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije, iz proračuna FBiH za 2024. godinu, u iznosu od 3.000.000 KM.

Sredstava u iznosu od 2.900.000 KM raspodijelit će se nakon obavljenog javnog poziva, u skladu s općim uvjetima sudjelovanja i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih ovom odlukom, kao redovna sredstva za odabrane programe/projekte u maksimalnoj vrijednosti financiranja u iznosu do 150.000 KM po jednom odabranom programu/projektu. Dodjeljivat će se korisnicima u skladu s usvojenim programima, a na osnovu podnesenih zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Javni poziv objavit će se na službenoj web stranici Ministarstva, u Službenim novinama FBiH i najmanje jednom dnevnom listu.

U skladu s ovom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi federalni ministar prostornog uređenja, a s korisnicima Ministarstvo će zaključiti ugovore o međusobnim pravima i obavezama. Korisnici su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj s kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

Vlada Federacije BiH daje suglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da dio ovih sredstava u iznosu od 100.000 KM udruži sa sredstvima CARITAS-a Švicarske za realizaciju projekata energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u školskim objektima u Federaciji BiH. Ova sredstva dodjelit će se na osnovu memoranduma o razumjevanju potpisanog između CARITAS-a Švicarske i Ministarstva a koji se odnosi na suradnju na projektima energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u školskim objektima u FBiH.

Usvojen program za sufinanciranje projekata energetske efikasnosti

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava ”Tekući transferi pojedincima – Sufinanciranje zajedničkih projekata s međunarodnim financijskim i drugim organizacijama” utvrđenih u proračunu FBiH za 2024. godinu. Riječ je o sredstvima u iznosu od dva milijuna KM namijenjena za tri projektne aktivnosti.

Odobravanje i dodjela sredstva će se raspoređivati na način i prema dinamici implementacije projekta, u skladu s odredbama Međunarodnog financijskog i projektnog sporazuma i pravilima definiranim Zasebnim sporazumom od strane Njemačke razvojne banke – KfW i u skladu sa Zakonom o izvršavanju proračuna FBiH za 2024. godinu.

Način i rokovi izvještavanja će biti utvrđeni ugovorima u skladu s propisanim procedurama i odredbama Međunarodnog sporazuma.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja će pratiti namjenski utrošak dodijeljenih sredstava putem Implementacijske jedinice Projekta.

Projekt ”Energetska efikasnost u javnim zgradama” za Federaciju BiH se, kako između ostalog ističe predlagač u obrazloženju Odluke, odnosi na promociju energetski efikasne obnove i modernizacije odabranih javnih zgrada u obrazovnom sektoru u BiH.

Glavni cilj projekta je poboljšati energetsku efikasnost javnih zgrada s fokusom na fakultete, škole i vrtiće u BiH, a samim tim i pružanje javnih usluga u obrazovnom sektoru, kao i smanjenje siromaštva. Svrha Projekta je doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju u BiH i zaštiti klime na globalnoj razini, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Komentiraj!

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu od spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.